Hướng dẫn tạo thư mục chia sẽ dữ liệu trên NAS

5/5 - (5 bình chọn)

Hướng dẫn tạo thư mục chia sẽ dữ liệu trên NAS đơn giản qua các bước sau:

Bước 1: Tạo thư mục chia sẽ trên NAS. Control Panel /Shared Folder, click
Create

Hướng dẫn tạo thư mục chia sẽ dữ liệu trên NAS

Hướng dẫn tạo thư mục chia sẽ dữ liệu trên NAS

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết: tên thư mục, miêu tả, … Nếu cần kích hoạt tính năng nâng cao như ẩn thư mục, Recycle Bin (tránh việc nhân viên cố tình xóa dữ liệu)

Hướng dẫn tạo thư mục chia sẽ dữ liệu trên NAS

Bưóc 3: Phân quyền phù hợp (No access/Read only/Read Write) cho các user

Hướng dẫn tạo thư mục chia sẽ dữ liệu trên NAS

Bước 4: Truy cập vào thư mục chia sẽ.
Sử dụng
File Station trên giao diện DSM: có thể dùng cả trong mạng nội bộ
hoặc truy cập từ xa.

Hướng dẫn tạo thư mục chia sẽ dữ liệu trên NAS

Trả lời