DỊCH VỤ SỬA MÁY TÍNH TẠI NHÀ

KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ SỬA MÁY TÍNH TẠI NHÀ CỦA MỰC IN MÁY TÍNH ĐỈNH VÀNG :
+ Khách hàng không mất nhiều thời gian chờ đợi, chở đi chở về, tránh được những hỏng hóc trong khi vận chuyển…..khi mang máy đến các điểm dịch vụ sửa chữa máy tính tại khu vực.